לימודי רפואה בביילורוסיה בשפה האנגלית מוצעים באוניברסיטאות הבאות:
  • לימודי רפואה באוניברסיטת מינסק